Haparandas naturtillgångar är något utöver det vanliga. De stora skogsområdena möter höga fjäll och forsande vattendrag. Hela länet är rikt på natur med gruvor fyllda med mineraler och järnmalm, flera kulturer som samsas och Haparanda kan verkligen ses som kontrasternas område. På vintern finns det mörkaste mörker och midnattssolen lyser upp dygnen på sommarhalvåret. Det finns många olika djurarter som frodas i de knotiga urskogarna och skärgården.

Fågelarter

Det finns otroligt många fågelarter i Haparanda, främst i fjällen eller i skärgården. Nära havet frodas havsfåglar som strandskatan, silltruten och tobisgrisslan. På land däremot finns exempelvis tjäder, orre och ripa. Vid kusten kan man även se den magnifika havsörnen som lockar turister varje år, av en god anledning. För fågelskådare är detta ett riktigt bra semesterställe ifall man vill kika på alla möjliga arter.

Fiskarter

Fiskebeståndet i hela länet, speciellt i Haparanda, är blomstrande och välmående. I vattendragen finns klassiska arter som abborre, gädda och röding, men även lax, sik, öring, gör och harr. Här finns något för alla fiskare med olika preferenser. Man behöver alltid fiskekort för att få fiska i Haparanda, band annat så att fisket ska fortsätta vara kontrollerat och fiskebeståndet inte ska minska.

Djur på land

Det finns inte bara ett otroligt djurliv i luften och i vattnet, men även på land. Här går det att hitta stora rovdjur som till exempel björnar, lodjur, vargar och järvar. Det finns även stora växtätare som älgar och rådjur. De flesta ungar föds på våren och det är då djuren syns som mest, men även kan vara lite mer aggressiva.

Fridlysta djur

Samtliga inhemska groddjur och kräldjur i det vilda är fridlysta enligt länets artskyddsförordning. Man får inte fånga eller döda djuret eller dess ägg eller avkomma. Dessa arter inkluderar vanliga grodor, paddor, åkergrodor, huggorm, andra ormar och ryggradslösa djur. Även flodpärlsmusslan är fridlyst i Haparanda.